שירותים

קבלן שהוא גם יזם

תשובה 38 הינה חברה יזמית וקבלנית, המתמחה בפרויקטי תמ"א 38. ככזו, היא מחזיקה הן בידע ההנדסי והתכנוני והן בידע קבלני המאפשר לאתר את מגבלות הביצוע והתכנון במלואן. בחירה בתשובה 38 מעניקה לדייריה כתובת אחת לכל פנייה – תכנון, ביצוע וליווי צמוד לאורך כל הדרך:

ליווי אישי בפרויקט תמ"א 38

ליווי אישי

 גיבוש וארגון הדיירים  |  עדכונים שוטפים לאורך התהליך  |  ליווי צמוד של מנהל פרויקט לכל צורך, בכל שלב  |  קידום אקטיבי של הפרויקט להתנעה מהירה ויעילה של התהליך 

בדיקת התכנות לפרויקט תמ"א 38

בדיקת התכנות

 איתור נכסים פוטנציאליים עבור פרויקט תמ"א 38  |  בדיקת התכנות כלכלית  |  בדיקת התכנות אופרטיבית

ליווי משפטי בפרויקט תמ"א 38

ליווי משפטי

 ליווי משפטי במימון מלא לאורך כל תקופת העבודות  |  מינוי עו"ד מטעם הדיירים במימון תשובה 38  |  מינוי יועצים מנוסים ומובילים בתחום התמ"א

ליווי כלכלי בפרויקט תמ"א 38

ליווי כלכלי

 ערבויות בנקאיות גבוהות מהערבויות הניתנות ע"י יזמים בפרויקטים מקבילים  |  פוליסות ביטוח רחבות במיוחד  |  עמידה בכל עלויות הפרויקט ללא תשלום מצד הדיירים

ליווי בירוקרטי בפרויקט תמ"א 38

ליווי בירוקרטי

 תכנון ראשוני של הפרויקט  |  הכנת תיק בניין עבור הדיירים הכולל את פרטי הפרויקט  |  ריכוז מסמכים ואישורים נדרשים  |  הגשת תכניות לוועדות השונות

ליווי הנדסי בפרויקט תמ"א 38

ליווי הנדסי

 מינוי קונסטרוקטור  |  מינוי יועצים מומחים: יועץ מיגון, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות ועוד  |  מינוי מנהל עבודה מוסמך הנמצא בבניין בכל שעות העבודה